Bieżąca działalność   Informacje związkowe    Porady prawne Władze  Oddziały   Sekcje  KlubyUOPiSGaleria
         

 

Wyjaśnienie ZG ZNP dotycząca odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

Odpowiedź Minister Pacy i Polityki Socjalnej w sprawie nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

 

Jak ZUS załatwi wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia z uwzględnieniem minimalnych wynagrodzeń. pdf

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - wyjaśnienia ZUS. pdf

Ponowne ustalanie wysokości świadczeń od podstawy wymiaru przeliczonej po dniu 28 lutego 2009 r. pdf

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. pdf

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2009 r. pdf

 

 

 

Postępowanie w sprawach chorób zawodowych - opracowanie ZG ZNP. ppt

Zasady wliczania składników wynagradzania do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego  

   Wydatki z podróży  służbowej - nowe przepisy

 

 

 

 Terminarz porad prawnych styczeń 2015 r.

 

     
   

 

  Wcześniejsze emerytury- ZUS wyjaśnia - pdf     

  Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych - pdf 

  Stanowisko członka ZUS w sprawie otrzymania decyzji emerytalnej na podstawie art. 88 ust.1 KN

  Decyzja członka Zarządu ZUS w sprawie postępowania z wnioskami nauczycieli o przyznanie emerytury

 

     
 

 

 
     
       
     

Wyrok NSA z dnia 07.11.2007 r. - sygn. akt: II SA/Wa 1001/07(sprawa w w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego)

 

Wyrok NSA z dnia 10.10.2007 r. - sygn. akt: I OSK 1194/07

 (sprawa w przedmiocie przyznania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli)

 

Wyrok NSA z dnia 12.10.2007 - sygn. akt: I OSK 1235.07

 (sprawa w przedmiocie zasad przyznania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli)

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 11.01.2007 r. sygn. akt: SA/Rz 630/06

 (sprawa w przedmiocie przyznawania dodatku motywacyjnego)

 

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 31.05.2006 r. - sygn. akt: IV SA/Po 205/06(sprawa w przedmiocie przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli)